PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU

A la Carte je věrnostní program společnosti AVIKO ČR s. r. o. založený pro komunikaci se svými loajálními zákazníky.

ČLENSTVÍ V A LA CARTE

Členem věrnostního programu A la Carte se může stát každý, kdo začne odebírat alespoň 150 kg Aviko výrobků měsíčně. Registrací projevuje účastník A la Carte svůj souhlas s pravidly. Členství v programu je bezplatné a nezávazné.

O přihlášení do A la Carte můžete požádat našeho obchodního zástupce, který Vás provede registrací.

REGISTRACE DO A LA CARTE

Účastník vyplní formulář v elektronické podobě na aviko.wbonus.cz.

Po odeslání dat, čímž souhlasí s pravidly A la Carte, mu bude na email zasláno potvrzení o registraci, které je nutné potvrdit. Tímto okamžikem se stává členem A la Carte a můžou mu být připisovány body. Po přihlášení na webové stránce aviko.wbonus.cz bude mít účastník možnost sledovat svůj bodový účet.

ČLENSTVÍ V KLUBU ZANIKÁ V PŘÍPADĚ, ŽE:

  1. účastník záměrně poskytl v přihlášce nesprávné informace
  2. účastník neodebírá stanovené množství produktů Aviko
  3. účastník o ukončení sám požádá

SBÍRÁNÍ BODŮ a KONTROLA

Za každý 1 kilogram hranolek či chlazených brambor Aviko obdrží účastník 1 bod, zatímco za každý 1 kilogram specialit či appetizerů Aviko obdrží účastník 2 body. Počet kilogramů bude ověřený každý měsíc naším obchodním zástupcem na základě faktur či dodacích listů a získané body Vám budou připsány na účet A la Carte do konce následujícího měsíce. Nasbírané body jsou nepřenosné a propadají nejdříve po 18 měsících od prvního připsání bodů na účet vždy k 30. 6. kalendářního roku.

ZMĚNA K 1.4.2019

Nasbírané body jsou nepřenosné a propadají po 18 měsících od prvního připsání bodů na účet automatickou dobou expirace při nahrání bodů.

OBJEDNÁVKA – SMĚNA BODŮ ZA DÁRKY

  1. Každému dárku z nabídky na aviko.wbonus.cz je přiřazena bodová hodnota. Po nasbírání potřebného počtu bodů na svém účtu, může účastník provést objednávku dárků z výše zmíněných webových stránek.
    • Platba za dárky bude provedena body, strženými z bodového účtu účastníka věrnostního programu A la Carte.
  2. Objednávka dárků může být provedena:
  3. Přes internet na aviko.wbonus.cz po přihlášení ke svému bodovému účtu

ROZESÍLÁNÍ OBJEDNANÝCH DÁRKŮ

Dárky jsou účastníkům programu A la Carte expedovány nejpozději druhý týden následujícího měsíce. Vaši objednávku Vám doručí obchodní zástupce společnosti AVIKO ČR.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Členstvím v programu A la Carte účastník ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, souhlasí, aby jím zaslané osobní údaje byly až do odvolání zpracovávány firmou AVIKO ČR s.r.o. pro provozování věrnostního programu a pro marketingové účely. Zpracováním dat může společnost AVIKO ČR s.r.o. pověřit třetí osobu.

Každý člen zodpovídá za správnost svých osobních dat a jejich aktuálnost. V případě změny osobních údajů, z důvodu změny sídla, jména apod. je nutné kontaktovat obchodního zástupce AVIKO ČR.

PROVOZOVATEL

Provozovatelem věrnostního programu je společnost AVIKO ČR s.r.o. se sídlem Matěchova 3/127, 140 00 Praha 4.

Provozovatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech měnit a upravovat podmínky a pravidla věrnostního programu A la Carte. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv věrnostní program zastavit nebo zrušit a to bez udání důvodu.

Provozovatel není odpovědný za nedoručení dárku jiným subjektem. Dárky není možné vyměnit za finanční obnos a členovi klubu nevzniká na konkrétní dárek právní nárok.

Nasbírané body nemají povahu platebního prostředku a slouží pouze k uplatňování členských práv a povinností, jsou nepřevoditelné a nemohou být předmětem dědického práva. Body nelze směnit za peněžní částku. Body jsou použitelné členem klubu výhradně v rámci aktuálních podmínek a pravidel klubu.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Provozovatel si vyhrazuje právo na dočasné pozastavení nebo ukončení programu či na změny v pravidlech věrnostního programu AVIKO ČR s.r.o., a to i bez uvedení důvodu. Účastník bere na vědomí, že je v případě zhodnocení bodů získaných v tomto programu povinen splnit svou případnou daňovou povinnost dle podmínek stanovených zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.