A LA CARTE – PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU platná od 1.12.2019

A LA CARTE je věrnostní program společnosti AVIKO BV, zastřešovaný společností Aviko ČR s.r.o., založený jako podpora loajálních odběratelů produktů značky Aviko.

ČLENSTVÍ V A LA CARTE PROGRAMU

Členem věrnostního programu A LA CARTE se může stát každý, kdo spadá do kategorie -OK- a zůstane v programu po dobu, kdy se do kategorie -OK- bude kontinuálně každý měsíc kvalifikovat, bez omezení. Kategorie -OK- se definuje jako shrnutí kg odebraných výrobků Aviko za celý kalendářní měsíc, vynásobeno koeficientem (1,2,3) dle skupiny produktů Aviko. Příklad výpočtu a skupiny výrobků jsou k dispozici na konci stránky, nebo celý postup určování kategorie -OK- vysvětlí a vyhodnocuje obchodní zástupce Aviko. Člen by měl mít povědomí o kalkulaci kvalifikace do kategorie -OK- kvůli vlastnímu zájmu v členství pokračovat bez omezení.

Člen A LA CARTE programu, který zastřešuje provoz, se musí kvalifikovat do kategorie -OK-, jestliže ve třech po sobě jdoucích měsících bude jeho kvalifikace neúspěšná, účet bude zrušen a konto vynulované bez náhrady.

Jestliže se člen A LA CARTE programu nebude kvalifikovat první měsíc do -OK- kategorie, je mu přiděleno první varování, které bude doručeno obchodním zástupcem nebo na registrovaný email v programu.

Jestliže se člen A LA CARTE programu nebude kvalifikovat následující měsíc, tedy se dva po sobě jdoucí měsíce nebude kvalifikovat do kategorie -OK-, bude mu přiděleno druhé varování, které bude doručeno obchodním zástupcem nebo na registrovaný email v programu.

Jestliže se člen A LA CARTE programu nebude kvalifikovat opět následující měsíc, tedy se tři po sobě jdoucí měsíce nebude kvalifikovat do kategorie -OK-, bude mu oznámeno vyřazení z programu s tím, že do konce měsíce, ve kterém se třetí neúspěšná kvalifikace do kategorie -OK- udála. Uživatel si má možnost vybrat body, které v programu nasbíral po stanovenou dobu v oznámení a k poslednímu dni toho měsíce bude účet deaktivován a smazán včetně zůstatku bodů, a to bez náhrady. Oznámení bude doručeno obchodním zástupcem nebo na registrovaný email v programu.

Registrací projevuje účastník A LA CARTE svůj souhlas s pravidly. Členství v programu je bezplatné a nezávazné.

Členství v A LA CARTE programu je podmíněno splněním výše uvedených pravidel. Obchodní zástupce Aviko členy osobně navštíví jednou za kvartál. Neúčastí na schůzce s obchodním zástupcem Aviko může být ovlivněna účast v programu A LA CARTE.

O přihlášení do A LA CARTE programu můžete požádat obchodního zástupce Aviko, který Vás provede registrací. Nebo se sami zaregistrovat na aviko.wbonus.cz.

REGISTRACE DO A LA CARTE

Účastník vyplní formulář v elektronické podobě na aviko.wbonus.cz.

Po odeslání dat, čímž souhlasí s pravidly A LA CARTE, mu bude na email zasláno potvrzení o registraci, které je nutné potvrdit. Spolu s tím je nutné se vyjádřit k poskytování osobních údajů kvůli GDPR. Tímto okamžikem se stává členem A LA CARTE a můžou mu být připisovány body. Po přihlášení na webové stránce www.aviko.wbonus.cz bude mít účastník možnost sledovat svůj bodový účet.

ČLENSTVÍ V KLUBU ZANIKÁ V PŘÍPADĚ, ŽE:

  • účastník záměrně poskytl v přihlášce nesprávné informace
  • účastník neodebírá stanovené množství produktů Aviko, nekvalifikuje se dlouhodobě do -OK- kategorie viz sekce Členství v A LA CARTE programu.
  • účastník o ukončení sám požádá

SBÍRÁNÍ BODŮ a KONTROLA

Za každý 1 kilogram hranolek či chlazených brambor Aviko obdrží účastník 1 bod, zatímco za každý 1 kilogram specialit či appetizerů Aviko obdrží účastník 2 body. Batátové hranolky jsou oceněné 2 body. Počet kilogramů bude ověřený každý měsíc naším obchodním zástupcem na základě faktur či dodacích listů, odběrů od distributora a získané body Vám budou připsány na účet A LA CARTE do konce následujícího měsíce. V tom to období Vám bude případně zaslána zpráva o nekvalifikování se do kategorie -OK-, což bude mít za následek výše uvedené restriktivní opatření. Nasbírané body jsou nepřenosné a propadají po 18 měsících od připsání bodů na účet automatickou s dobou expirace při nahrání bodů. Na bodový účet s expirací se aplikuje metoda FIFO.

OBJEDNÁVKA – SMĚNA BODŮ ZA DÁRKY

  1. Každému dárku z nabídky na www.aviko.wbonus.cz je přiřazena bodová hodnota. Po nasbírání potřebného počtu bodů na svém účtu, může účastník provést objednávku dárků z výše zmíněných webových stránek.
    • Platba za dárky bude provedena body, strženými z bodového účtu účastníka věrnostního programu A LA CARTE.
  2. Objednávka dárků může být provedena:
    • Přes internet na www.aviko.wbonus.cz po přihlášení ke svému bodovému účtu

ROZESÍLÁNÍ OBJEDNANÝCH DÁRKŮ

Dárky standardních rozměrů jsou účastníkům programu A LA CARTE doručovány bez zbytečného odkladu po předchozí domluvě obchodním zástupcem Aviko. Objednávky se expedují druhý týden následujícího měsíce na adresy obchodních zástupců Aviko. Nadrozměrné zásilky je třeba doručovat objednateli napřímo.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Členstvím v programu A LA CARTE účastník ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, souhlasí, aby jím zaslané osobní údaje byly až do odvolání zpracovávány firmou Aviko BV nebo AVIKO ČR s.r.o. pro provozování věrnostního programu a pro marketingové účely. Zpracováním dat může společnost AVIKO ČR s.r.o. pověřit třetí osobu.

Každý člen zodpovídá za správnost svých osobních dat a jejich aktuálnost. V případě změny osobních údajů, z důvodu změny sídla, jména apod. je nutné kontaktovat obchodního zástupce AVIKO.

PROVOZOVATEL

Provozovatelem věrnostního programu je společnost AVIKO ČR s.r.o. se sídlem Matěchova 3/127, 140 00 Praha 4 za Aviko BV se sídlem Dr.A.Ariensstraat 28, 7221 CD Steenderen, Holandsko, na základě smlouvy.

Provozovatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech měnit a upravovat podmínky a pravidla věrnostního programu A LA CARTE. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv věrnostní program zastavit nebo zrušit a to bez udání důvodu.

Provozovatel není odpovědný za nedoručení dárku jiným subjektem. Dárky není možné vyměnit za finanční obnos a členovi klubu nevzniká na konkrétní dárek právní nárok.

Nasbírané body nemají povahu platebního prostředku a slouží pouze k uplatňování členských práv a povinností, jsou nepřevoditelné a nemohou být předmětem dědického práva. Body nelze směnit za peněžní částku. Body jsou použitelné členem klubu výhradně v rámci aktuálních podmínek a pravidel klubu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Provozovatel si vyhrazuje právo na dočasné pozastavení nebo ukončení programu či na změny v pravidlech věrnostního programu Aviko BV, AVIKO ČR s.r.o., a to i bez uvedení důvodu. Účastník bere na vědomí, že je v případě zhodnocení bodů získaných v tomto programu povinen splnit svou případnou daňovou povinnost dle podmínek stanovených zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Skupiny výrobků Aviko násobené koeficientem 1 jsou standardní hranolky Aviko, koeficientem 2 jsou oceňované speciality vč. chlazených brambor Aviko a koeficientem 3 gratinované brambory a appetizery. Odebraná kila se vynásobí koeficientem dle příslušné skupiny odebraných výrobků Aviko a celková hodnota odebraných výrobků Aviko s koeficientem musí udávat hodnotu stejnou nebo vyšší než 150. Při hodnotě 149 a méně člen nesplňuje kvalifikaci do kategorie -OK-.

Příklad výpočtu 1: Celkový měsíční odběr registrovaného člena, tedy provozu, který člen zastřešuje je 35kg gratinovaných brambor Aviko a 20kg standardních hranolek Aviko. Gratinované brambory Aviko mají koeficient 3. 35kg x 3 = 105. Standardní hranolky Aviko mají koeficient 1. 20kg x 1 = 20. 105+20 = 125. 125<150 tedy se člen nekvalifikoval do kategorie -OK-.

Příklad 2: Celkový měsíční odběr registrovaného člena, tedy provozu, který člen zastřešuje je 40kg gratinovaných brambor Aviko a 30kg standardních hranolek Aviko. Gratinované brambory Aviko mají koeficient 3. 40kg x 3 = 120. Standardní hranolky Aviko mají koeficient 1. 40kg x 1 = 40. 120+40 = 160. 160>150 tedy se člen kvalifikoval do kategorie -OK-.